alasea

chcelotobyťužitočné


Sem musím postupne hádzať kapitoly z dejín umenia, tak nech to mám rýchlo za sebou...

            Kultúra je umenie, umenie je tvorba a tvorba je vysoko subjektívna. Preto umenie je tak ako chuť, vôňa, pocit alebo farba niečo, čo sa dá len ťažko definovať.

 Výtvarné umenie sa musí dať vnímať a to buď zrakom alebo hmatom, môže mať funkciu a malo by vyvolávať zážitok.

 Umenie má obsah a formu. O čo tam ide a ako to vyzerá. Podľa toho delíme výtvarné umenie na:

 1. maliarstvo: a/ nástenné                        
                           b/ doskové   
                           c/ knižné
                           d/ na skle

        Podľa žánru na: portrét, krajinomaľbu a zátišie

             Podľa povahy: monumentálne a komorné

 

 2. sochárstvo: a/ voľné

                            b/ reliéfne – pozitívne

- negatívne

 

           Socha: a/ skulptúra

                       b/ plastika

 

 Podľa funkcie: kultová, dekoratívna, architektonická a reprezentatívna

 

3. grafika:  a/ ručná

                      b/ priemyselná

 

           Podľa princípu tlače:  z výšky, z hĺbky a z plochy

 

4. architektúra: a/ sakrálna

                               b/ svetská

                               c/ úžitková

Ale ako sa tak dívam na obrázky tých veľkých magických kameňov... Neostáva aj vám pocit hrdosti?

 
WTF 08