alasea

pravek

mezolit

Rozvýja sa po skončení doby ľadovej.

 Zmenili sa prírodné podmienky, ľudia sa živili rybolovom a zberom, vedeli krotiť divé zvieratá.

 Človek už nežil v jaskyniach, preto zaniká jaskynné maliarstvo aj lovecká mágia. Začal vytvárať maľby pod holím nebom, pod skalnými prevismi a na kameňoch. Namiesto realizmu nástenných malieb používa schématizmus.

Žádné komentáře
 
WTF 08