alasea

románske stavby

Na Slovensku

referát na dejiny výtvarnej kultúry

Románska rotunda svätého Juraja- Areál rotundy svätého Juraja, kalvárie a mestských cintorínov bol pôvodne súvislou vyvýšeninou. Doklady o jej najstaršom osídlení pochádzajú z obdobia halštatu. V rannom stredoveku tu bol vybudované hradisko opevnené valmi a priekopou. Zemepáni, ktorým patril, si ako súkromný kostolík v blízkosti postavili rotundu. K rozdeleniu návršia prišlo po povýšení Skalice na slobodné kráľovské mesto v roku 1372, pri budovaní mestského opevnenia, jeho severnej veže a ochrannej priekopy. Rotunda svätého Juraja sa stala súčasťou mestského opevnenia. Na svahu za apsidou rotundy bol koncom 17. storočia situovaný starší židovský cintorín a blízko neho pri múre opevnenia židovská modlitebňa.


 

 

Rotunda svätého Juraja patrí medzi najkrajšie a najvzácnejšie románske stavby na Slovensku a je najstaršou a najvýznamnejšou stavebnou pamiatkou historického mesta Skalice. Prvá písomná zmienka o Skalici pochádza z listiny z roku 1217, ktorou uhorský kráľ Ondrej II. obnovil donáciu nitrianskemu komesovi Tomášovi z rodu Hunt-Poznanovcov a jeho synom Alexandrovi a Sebusovi na zem menom Zakolcha, neosídlenú, ležiacu na kraji kráľovstva. Nespomína osadu Skalica, rotundu ani hradisko - hrádok. Napriek tomu konfigurácia vyvýšeniny terajšej kalvárie, ako i tradícia jej pomenovania Hradisko a priľahlej časti mesta Podhradie, svedčia o jeho jestvovaní, pričom rotunda plnila zrejme funkciu vlastníckeho kostolíka s malou plochou na pochovávanie.

 

Spišský hrad- V nadmorskej výške 634 m, na vápencovej skale prevyšujúcej okolitý terén o 200 m, vládne Spišskej kotline jedna z najcennejších pamiatok Spiša, národná kultúrna pamiatka Spišský hrad. Je nielen dokladom vývoja architektúry u nás od 12. do 18. storočia, ale svojou rozlohou prevyšujúcou 4 hektáre (presne 41 426 m2) sa považuje za jeden z najväčších hradných komplexov strednej Európy.
    Bohaté sú aj jeho dejiny. Skala, na ktorej sa rozprestiera, bola osídlená už v mladšej a neskorej dobe kamennej. Praveké osídlenie však vrcholí na prelome nášho letopočtu, keď sa tu vytvorilo obrovské a mohutné opevnené hradisko ľudu tzv. púchovskej kultúry. Jeho valy objavili archeológovia počas nedávneho archeologického výskumu. Našli tu však aj obydlia roľníckeho ľudu i remeselníkov a rozmerný kultový objekt. Z rozsahu, spôsobu opevnenia i z organizačnej štruktúry možno predpokladať, že už v tej dobe tu bolo administratívne centrum stredného Spiša. Valy, v teréne ešte znateľné, obklopovali celý hrad a prechádzali cez jeho najväčšie nádvorie. Po zániku tohto hradiska vzniklo na susednom kopci, na Dreveníku, ďalšie silné hradisko. Až po ňom sa začína budovať dnešný Spišský hrad.


Dejiny Spišského hradu a jeho architektonický vývoj nám v podstatnej miere skorigoval a doplnil dôkladný archeologický a architektonický výskum, ktorý sa tu uskutočňoval asi desať rokov. Azda jeho najvýznamnejším poznatkom bolo, že našiel a umožnil datovať najstaršiu architektúru hradu, kruhovú obytnú vežu (ktorá zanikla v prvej polovici 13. storočia), postavenú v 11.-12. storočí. Okolo tretiny 13. storočia vzniká dnešná kruhová veža, románsky palác a iné časti horného hradu.

Ako posledné bolo v polovici 15. storočia pristavané dnešné dolné nádvorie. Každé predhradie je samostatný obranný systém s vlastnými vstupnými bránami a rozličnými obrannými prvkami vrátane tajných výpadových bránok z hradu. Dnes sa dá do hradu dostať až dvomi bránami. Niektorí z návštevníkov prichádzajú cez dolnú bránu od Spišského Podhradia, ostatní cez hlavnú vstupnú bránu z východnej strany. Práve pred hlavnou vstupnou bránou je ďalšie špecifikum Spišského hradu a síce samostatne stojacich niekoľko kamenných stĺpov. Je to pozostatok obrannej palisády. Pôvodne medzi stĺpmi boli ešte drevené brvná. Bola to prvá obranná línia pred bránou, za ktorou nasledovala suchá priekopa, opevnené predbránie s padacím mostom cez priekopu a delovými strieľňami a samozrejme padacia mreža vo vstupnej veži.

 

Spišská Kapitula-  Pôvodne samostatná obec Spišská Kapitula od roku 1948 je mestskou časťou Spišského Podhradia. Je cirkevným mestečkom, ležiacim na kopci a vyvinula sa v 12. storočí okolo kostola.
    Od polovice 13. storočia bola sídlom spišského prepošstva, kapituly a vierohodným miestom. V rokoch 1662-1665 ju obohnali hradbami a vyvíjala sa ako mesto. Od roku 1776 bola sídlom spišského biskupstva. Po stáročia sa ustálil počet domov (asi 30) a obyvateľov (250-300). Tvorili ho členovia kapituly a služobníctvo. Domy sú sústredené po oboch stranách jedinej ulice, zakončenej dvoma bránami.
    Spišská Kapitula je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Dominantnou stavbou je neskororománska katedrála sv. Martina z rokov 1245-1273 s dvoma vežami. Je tu taktiež najstaršia známa románska plastika na Slovensku - Leo albus
. Táto románska plastika je jednou z mála zachovaných románskych plastík na Slovensku. Známy je ako biely lev alebo leo albus (po latinsky). Toto pomenovanie získal vďaka tomu, že je zhotovený z travertínu (teda kameňa bielej farby). Je umiestnený  za severným vchodom do katedrály. Pred niekoľkými rokmi sa nachádzal pred jednou kanóniou.

Jedná sa o najstaršiu románsku plastiku na Slovensku.  Pochádza z prelomu 12. a 13.storočia. Svojím vyhotovením je veľmi jednoduchý, čo svedčí o tom, že je dielom domáceho umelca. Na svojich predných nohách má položenú knihu, ktorá tak pravdepodobne znázorňuje Evanjelium, čím môže symbolizovať sv. Marka Evanjelistu (evanjelium sv. Marka sa začína správou o pôsobení sv. Jána Krstiteľa na púšti a symbolom púšte je práve lev).

 

Prvou fázou bola románska bazilika, ktorú začali stavať v roku 1245. Vzniklo tak trojlodie, pri ktorom boli všetky tri lode rovnako široké. Stredná - teda hlavná loď - bola však dvojnásobne vyššia ako bočné lode. Každá z lodí bola dokončená polkruhovitou apsidou a mala dve klenbové polia. K zadnej časti trojlodia prilieha empora, ktorá má 6 klenbových polí. Stredné sú akoby pokračovaním hlavnej lode, bočné sú o polovicu užšie ako bočné lode. Z ich rohov vyrastajú dve románske veže. Prízemie tejto akoby predsiene dodnes má masívne románske krížové klenby, spočívajúce na bohato profilovaných románskych stĺpoch.Hlavice stĺpov sú bohato zdobené románskou ornamentikou, najmä bobuľami a akantovým vzorom. Pravdepodobne baziliku stavali tí istí majstri, akiste talianskeho pôvodu, ktorí stavali románsky palác na Spišskom hrade.

  Z románskej časti kostola sa zachovala ešte časť severného múra s pekne profilovaným románskym portálom a s jedným úzkym románskym okienkom. Zachoval sa aj východný múr, na ktorom možno poznať pôvodný románsky víťazný oblúk. Do predsiene vedie  bohato profilovaný románsky hlavný portál, umiestnený uprostred medzi vežami. Jeho dnešný stav je však výsledkom reštaurovania kostola v 19.storočí. Súčasne s predsieňou a loďami baziliky sa postavila aj jedna veža. Druhú vežu dostavali po roku 1273. Výstavbou druhej veže sa stavba románskej baziliky skončila.


 Alasea

Žádné komentáře
 
WTF 08