alasea

WTF

princípy v anime


Zákon metafyzickej neprevidelnosti:
Všeobecné zákony fyziky zásadne neplatia.

Zákon diferenčnej gravitácie:
Vždy keď niekto alebo niečo vyskočí, je hodené, alebo iným spôsobom zbavené kontaktu so zemským povrchom, faktor gravitácie sa znižuje o hodnotu 4.

Zákon akustického zosilnenia - Prvý zákon akustiky Anime:
Vo vesmíre sa hlasité zvuky (napr. explózie) stávajú ešte hlasnejšími, pretože im v ceste neprekážajú molekuly vzduchu.

Zákon mechanickej mobility - Druhý zákon dynamiky v Anime:
Čím je mechanické zariadenie rozmerovo väčšie, tým je mu umožnený rýchlejší pohyb. Obrnené roboty - Mecha sú absolútne najrýchlejšie objekty známe ľudskej rase.

Zákon dočasnej variability:
Čas nie je konštantný. Zastavuje sa v momente keď hrdina vykoná niečo veľmi impresívne, fascinujúce. Čas sa spomaľuje keď sa priatelia alebo milenci chystajú umrieť a zrýchli v momente keď dôjde k súboju.

Prvý zákon dočasnej smrteľnosti:
'Klaďáci' a 'záporáci' zomierajú jedným z nasledujúcich spôsobov. Buď veľmi veľmi rýchlo, tak že si to ani nestihnú uvedomiť, alebo je to rozťahaná aféra, v ktorej postavy získajú dokonalý prehľad nad fungovaním ľudskej spoločnosi, existencie, alebo prečo toust padá zásadne namazanou stranou k zemi.

Druhý zákon dočasnej smrteľnosti:
'Záporákovi' zásadne trvá určitý čas než zomrie... nezávisle na jeho zraneniach. I v prípade, že sú usmrtení okamžite, potrvá im určitú chvilku než si uvedomia, že sú skutočne mŕtvi. Toto poukazuje na teóriu, že byť služobníkom zla narušuje špecifickú časť mozgu registrujúcu okolité vplyvy.

Zákon dramatického zdôraznenia:
Scény vyžadujúce extrémne množstvo akčného nasadenia sú zobrazené buď formou statických záberov, alebo čiernym podkladom presekávaným zábleskami jasných farieb (najčastejšie odtiene červenej a bielej).

Zákon dramatického násobenia:
Špecifické scény ktoré sa odohrajú len raz (napr. hrdina zasadí 'záporákovi' finálny úder) sú zobrazené minimálne trikrát z troch rôznych uhlov.

Zákon prirodzenej vznietiteľnosti:
Všetko exploduje. Všetko.

§ Prvý dodatok: - Všetko čo vybuchne, získa v prvom rade vypuklý tvar.

§ Druhý dodatok - Rozsiahle mestá patria medzi najvýbušnejšie zmesi. Tokyo osobitne sa javí byť zo všetkých miest najnestabilnejšie, občas nazývané i "The Matchstick City" (Zápalkové mesto).

Zákon flogopitnej emisie:
Približne všetky fatálne zranenia zo svojích útrob emitujú svetlo.

Zákon inverznej ničivosti:
Deštruktívny potenciál zbrane je nepriamo úmerný jej veľkosti.

§ Prvý dodatok - Maličké peknučké vždy prekoná veľké škaredé. Tiež známe pod pojmom A-Ko fenomén.

Zákon nevyčerpateľnosti:
Nikomu sa *NIKDY* neminie munícia. Tento stav sa neguje v prípade, že sú obklúčení, prečíslení, alebo v stave bezvedomia.

Zákon inverznej presnosti:
Presnosť strelby 'klaďáka' s akoukoľvek zbraňou sa priamo úmerne zvýšuje s obtiažnosťou daného výstrelu.
Presnosť strelby 'záporáka' sa s klesajúcou obťiažnosťou znižuje. (Taktiež známe pod pojmom 'Stormtrooper efect')
Príklad: 'Klaďák' v otupenom, podnapitom stave, zavesený hore nohami na aute v plnej rýchlosti, *nikdy* neminie. A niekoľko zástupov 'záporákov', strielajúcich na hrdinu v ideálnych podmienkach na otvorenom poli, zásadne vždy minú.

§ Prvý dodatok - Čím je viac 'záporákov', tým skôr nič netrafia, alebo sa im vôbec nepodarí narobiť nejaké škody.

§ Druhý dodatok - v prípade že sa hrdina stretne s prehnanou presilou, sa 'záporáci' nastavujú do pekných radov, umožňujúc mu tak vyradiť ich všetkých jednou spŕškou výstrelov a potom utiecť.

§ Tretí dodatok - Ak sa im predsa len podarí hrdinu zraniť, je to vylúčene v oblasti tzv. "Good Guy Area", zvyčajne kožné poranenie na pleci alebo ruke, ktoré mu zabráni robiť veci namáhavejšie, ako jazdiť na aute, strielať, mávať katanou, obsluhovať ťažké mašinérie, alebo vykonávať komplexné bojové kombá a akrobacie.

Zákon hemoglobínnej kapacity:
Ľudské telo obsahuje približne 12 litrov krvi (niekedy viac) pod vysokým tlakom.

Zákon démonickej konzistencie:
Démoni a iné nadprirodzené stvorenia majú minimálne tri oči, hŕbu tesákov, zvyknú byť žlto-zelenej, alebo hnedej farby (čierna nie je neobvyklá) a zraniteľné sú výlučne ostrou čepeľou zbrane.

Zákon vojenskej nespolahlivosti:
Obrovské armády rozťahané po celých galaxiách, celé vojsko, bojové stroje plné krutých krvilačných bojovníkov, možu byť porazené jediným bezvýznamným príkladom lásky-plnej emócie alebo pesničky.

Zákon taktickej nespoľahlivosti:
Taktickí géniovia neexistujú.

Zákon nenáhodnej nevšímavosti:
Ľudia si nikdy nevšímajú maličkostí... ako napr. chýbajúce časti tela, alebo zranenia rozmerov Seattlu.

Zákon mladistvej intelektuality:
Deti sú chytrejšie než dospelí. A minimálne dvakrát tak otravné.

· Zákon Amerikanizmu:
Američania sa v Anime objavujú v jednej z nasledujúcich úloh:
Buď ako hnusní odporní 'záporáci', alebo veľkí tupí 'klaďáci'.

§ Prvý dodatok - Jediní ľudia sprostejší než "veľkí tupí Američania" sú Americkí prekladatelia. (Občas označované ako Green Line Effect)

§ Druhý dodatok - Jediní ľudia, ktorí sú sprostejší než Americkí prekladatelia, sú vydavatelia a cenzúristi.

Zákon mandibulárnej proporcionality:
Veľkosť úst je priamo úmerná hlasitosti, ktorou rozprávajú, alebo rýchlosti konzumácie predloženého jedla.

Zákon mačkovitej mutácie
Každá mutácia napol-človek/napol-mačka bude bezpochyby:

 1. žena,
 2. bude mať uši, občas i chvost ako výsledok genetickej mutácie,
 3. a bude nosiť nebezpečne málo oblečenia... ak vôbec nejaké.

Zákon zachovania palebnej sily:
Zbraň schopná zničiť, alebo poraziť protivníka jediným výstrelom, bude vždy použitá len ako posledné východisko.

Zákon bojovej luminiscencie:
Každé stvorenie vykazujúce extrémne vysokú úroveň bojového umenia, alebo silných emócii, emituje svetlo vo forme žiariacej aury. Táto aura býva zvyčajne modrá pre 'klaďákov' a červená pre 'záporákov'. Toto poukazuje na fakt, že kladná bytosť je vo vyššom elektromagnetickom spektre ako záporná.

Zákon neantropomorfného antagonizmu:
Všetky odporné, neľudské rasy sú nepriateľské, a zvyčajne trvajú na zničení ľudstva pre nejaký nepochopitelný dôvod.

Zákon folikulárnej nestálosti farbiva:
Každá farba vlasov z viditelného spektra, je považovaná za dokonale prírodnú. Táto farba sa môže meniť bez výstrahy alebo vysvetlenia.

Zákon folikulárnej permanentnosti:
Vlasy sú v anime celkom nezničitelné a dokážu odolávať náporu meterologických podmienok, energetických emisií, fyzickému zneužitiu i výbušným vplyvom. Jediný spôsob ako skutočne poraniť vlasy je ostrou čepeľou (podobne ako pri démonoch).

Zákon topologickej aerodynamiky - Prvý zákon aerodynamiky v Anime:
*KAŽDÝ* tvar, nezávisle na tom aký veľký a neohrabaný, je automaticky tiež aerodynamický."

Zákon pravdepodobnosti úboru:
Oblečenie v anime sleduje určitú smernicu pravdepodobnosti:
Ženské postavy nosia v zásade minimum nevyhnutného oblečenia, bez ohľadu na to, či je to spoločenský, alebo poveternostne vhodné.
Žena, ktorá má na sebe prehnane veľa oblečenia, ich bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou roztrané, alebo istým spôsobom strhnuté. Ak k tomuto aktu nikto nedostane príležitosť, sa spomínaná žena nečakane rozhodne osprchovať (taktiež známe pod pojmom Gratuitous Shower Scene).

Pri silnom závane vetra nosí charakter mužského pohlavia dlhý plášť, ktorý sa dramatický vlní a dotvára tak pocit dôležitosti, v žiadnom ohľade mu však neprekáža v boji alebo pohybe.

§ Prvý dodatok (Cryo-Adaptabilita) - všetky postavy anime sú odolné voči extrémne nízkym teplotám a nepovažujú za potrebné nosiť zimné oblečenie ani v období ťažkých mrazov.

§ Druhý dodatok (nevhodná nesmrteľnosť) - Bikini učinia svojho majiteľa imúnnym voči všetkým formám útoku.

Zákon hudobnej všestrannosti:
Postava schopná hudobného prejavu (spievať, hrať na hudobnom nástroji) je automaticky schopná oveľa "jednoduchších" činností, ako napr. pilotovať Mecha, bojovať proti zločinu, zastaviť medziplanetárny konflikt a pod...

Zákon popularizovného zoskupovania:
Taktiež známe ako "The Five-man Rule". Ked sa 'klaďáci' zoskupia do party, zvykne to byť skupina piatich, v ktorej jednotlivý členovia osadia nasledovné pozície:

 1. Hrdina/Vodca
 2. Jeho priateľka
 3. Jeho najlepši priateľ/Rival
 4. Hora masa/Hrubá sila
 5. Dwarf/Decko

Medzi jednotlivé postavy sú rozdelené nasledujúce atribúty:

 1. Extrémne prítažlivý(á)
 2. Úžasne inteligentný(á)
 3. Neuveriteľne podráždený

Zákon bezrozmernej kapacity:
Všetky ženské postavy oplývajú bezrozmerným úschovným priestorom priamo na ich osobe, z ktorého môžu v zlomku sekundy vyloviť ľubovolný objekt.

§ Prvý dodatok - snaď najbežnejšou pomôckou je ťažké kladívko, ktoré je použíté s bezchybnou presnosťou na mužské pokolenie, ktoré si to očividne zaslúži. Ďaľšie bežne pomôcky sú napr. uniforma, ťažké brnenie a bazuka.

Zákon hydrostatickej emisie:
Oči zvyknú byť v anime dosť veľkých rozmerov. Je to z dôvodu toho, že obsahujú niekoľko litrov vody, ktoré môžu pod veľkým tlakom nekontrolovane vytrysknúť cez očné kanáliky. Skutočné množstvo vody obsiahnuté v očnej časti je však neznáme. Taktiež žiadny dôkaz nenasvedčuje tomu, že sú tieto zásoby vyčerpateľné. Dôvod, prečo sa voda zvykne zhromaždovať v oblasti oka, je práve ten, že postavy v Anime majú len jednu veľkú žľazu na vylučovanie potu umiestnenú v zadnej časti hlavy. Keď sa ocitnú pod extrémnym stresom, zahambením, alebo sklamaním, vylúči táto žľaza jedinú, ale veľmi veľkú kvapku potu.

Zákon inverznej príťažlivosti:

Úspech v hľadaní partnerky je nepriamo úmerný vynaloženému úsiliu. Čím viac chceš, tým menej dostaneš.

§ Prvý dodatok: Nanešťastie sa tento zákon bezchybne uplatňuje pre Otakov v reálnom svete...

Zákon mladistvej všemohúcosti:
Vždy radšej pošli chlapca nech urobí mužskú robotu. Vykoná to v polovičnom čase a minimálnym úsilím.

Zákon stupňa hlučnosti:
Pravdepodobnosť úspešného zásahu v bojovom umení je priamo úmerná úrovni hlasitosti, ktorou je celé pomenovanie danej techniky (chmatu) vyslovené.

Zákon neprerušiteľnej metamorfózy:
Nezávisle na tom ako dlho, alebo koľkýkrát sa daná transformačná scéna opakuje, každý 'záporák' ktorý je svedkom transformácie Mecha/hrdinu/hrdinky, je úplne paralyzovaný a nedokáže urobiť nič, aby ju prerušil.

Zákon primitívnej utajenosti:
Jednoduchou zmenou do kostýmu, alebo nosením prťavej masky ste schopný ostať v utajení aj pre svojich najbližších priateľov a príbuzných.

Žádné komentáře
 
WTF 08