alasea

WTF

tvorba anime

 
 Existuje niekoľko spôsobov ako sa dá film nakresliť. 
 Dnes asi v Hollywoode a štúdiach Walta Disneyho najpopulárnejším je zosnímať pohyby hranej postavy a potom tento získaný materiál ošetriť v počítači. Na prvý pohľad to podáva dobré výsledky, ale toto nie je spôsob akým to riešia japonskí animátori. Pojem "klasický" znamená, že všetky postavy vo filme sú kreslené rúčne bez pomoci počítača. Síce sa animátori potom poriadne "namakajú", ale výsledok vyzerá podstatne viac "k svetu". Pristúpme teda rovno k veci a poďme si povedať o tom, ako sa kreslí na ten klasický spôsob. Film logicky nemôže nakresliť jeden človek. Existuje celý animačný team, ktorý pozostáva z desiatok a niekdy až stoviek ľudí, ktorý majú každý presne určené poslanie.
 Toto sa dá rozdeliť (z hľadiska kreslenia postáv) na tri:

Kresliari: Sú zodpovední za prvotný návrh scén.

Hlavný animátor: Je šéf animátorov. Dohliada na to, aby všetko vyzeralo tak ako má. Ak však niektoré obrázky nie sú dobré, tak ich autorovi ukáže, ako to má vyzerať, prípadne prekreslí obrázok sám. Niekedy sa rovnako sám podieľa na animácii.

Genga: Sú kresliči kľúčových snímkov, teda tých, ktoré musia byť dlho na obrazovke. Spravidla ide o ľudí s dlhoročnou (niekedy až 10) praxou, ktorí sú vo svojom odvetví ozajstní majstri. Títo ľudia si počas svojej dlhej histórie urobia v oblasti anime veľké meno svojími prácami.

Sakuga Kantoku: Asistenti genga kresliarov, ktorí ich návrhy póz prekreslia čistejšie a ak je treba, tak niečo aj dorobia.

Douga: Sú kresliari medzi-snímkov, teda tí, ktorí urobia z dvoch statických obrazkov plynulý prechod. Genga nakreslia len hraničné pózy a niektoré osové časti a Douga dorobia zvyšok. Je ich v animačnom týme podstatne viac ako Genga animátorov, pričom sú aj ekvivalentne menej skúsení. Okrem kreslenia medzi-snímkov ešte aj prekreslia snímky, ktoré nakreslia genga. Pracovať ako Douga animátor znamená robiť dlhé hodiny nudnú robotu a predstavuje to ohromné množstvo tvrdej driny.

Inkeri: Kedysi veľmi dôležitý job, pretože inkeri maľovali tušom čiernu farbu na zadnú stranu špeciálnych priehľadných plastových fólií. Tie sa potom ďalej maľovali. Dnes túto robotu robí špeciálne fotokopírovacie zariadenie.

Maliari: Ich úloha odpovedá presne ich robote. Majú za úlohu vymaľovať plastovú fóliu (ďalej už len Cell) špeciálnymi vodovými farbami, ktoré dávajú anime svoj typický farebný vzhľad. Existuje viacero postupov akými farbu nanášať, ale snáď najpoužívanejší je klasický štetec. K maliarom patria ešte aj kontrolóri. Títo kontrolujú cellky predtým, než ich maliari nafarbia, a aj potom, čo už sú namaľované. Pracujú so špeciálnymi čistiacimi prostriedkami a odstraňujú nepatrné nečistoty z povrchu fólie.

Žádné komentáře
 
WTF 08