alasea

WTF

Vyjadrenie emócií v anime

Je to jedna z najdôležitejších, a zároveň neoddtelitelných súčastí Anime - animácia, ktorá  nám dokáže dokonale sprostredkovať pocity našej obľúbenej postavy a dovoluje nám vcítiť sa do jej/jeho role.
Na rozdiel od klasickej západnej animácie používa Anime niektoré základné mimiky - teda gesta tváre, o ktorých si bližšie povieme v nasledujúcej časti.

 Bezprostredne najčastejší je prejav smiechu, alebo radosti, spokojnosti. Možno ste si už všimli, že postavy paradoxne zavierajú oči smerom nahor. Vzniká tým krivka tvaru písmena "U" (obrázok vpravo).
Prečo je tomu tak? Neodvážim sa tvrdiť, odkiaľ táto technika pochádza, ale domnievam sa, že bola (rovnako ako ostatné mimiky) prebraté práve z Mangy, v ktorej sa vo veľkej miere uplatnila pri statických obrázkoch a dávala tým čitateľovi lepší prehľad o cítení postavy, aj vďaka väčšiemu tvaru hlavy (teda i očí, resp. zreničiek) a jednoduchšiemu designu tváre. Ten pozostáva doslova z niekoľkých „čiarok”, ale dokáže podať veľmi presný obraz cítenia postavy (samozrejme ak predpokladáme, že ilustrátor má dlhoročnú prax a skúsenosti).

 Možno ste sa spočiatku, rovnako ako ja, pri pozeraní Anime divili, čože to tým postavám tečie po hlave. Áno, mám na mysli tkz. „sweatdrops”, alebo v preklade - kvapky potu. Objavujú sa nečakane vo veľkých rozmeroch a rovnako nečakane i miznú. Nejedná sa teda o skutočný pot, len akési obrazné vyjadrenie. Vždy sa jedná len o jedinú gigantickú kvapku stekajúcu po hlave postavy, ktorá práve prežíva pocit trapnosti, sklamania, alebo zúfalstva. Na tento prvok si určite veľmi rýchlo zvyknete, ale pre ľudí, ktorí sa s Anime stretajú po prvýkrát, je to nanajvyš komické a určite i nepochopitelné ^_^

 Kvapky potu často sprevádza i strata balancie, teda rovnováhy. Názorný príklad. V rozhovore dvoch, alebo viacerých postáv nastane dlhšia pauza a očakáva sa akési rozúzlenie situácie. Vtedy niekto spustí čosi úplne nezmyselné, vtipné, alebo veľmi neočávané. Postavy v tom momente stracajú balanciu a doslova sa zrútia k zemi ^_^. Treba spomenúť, že toto nie je len prvok, ktorý sa odohráva v Anime, ale japonci ho imitujú i v skutočnom živote. V súťažnom seriáli Takeshi's Castle som bol svedkom podobnej situácie. Herci sa jednoducho po odznení vtipu hodili na zem a vzápätí so smiechom vstávali...

 Medzi ďaľšie prejavy pocitov patria napr. výdychy bezradnosti, kedy postava vyfúkne na krátku dobu doslova obláčik pary, alebo navreté žilky na hlave a pästi, vyjadrujúce zúrivosť a hnev. Tie sa zobrazujú veľmi jednoduchým náčrtom, maličko pripomínajúcim nacistický kríž (obrázok vľavo).
 Plač má tiež svoje osobitné črty. V prípade silnejšieho záchvatu slzy netečú po tváry, ale sú doslova vystrelované v horizontálnom smere, vytvárajúc tak efekt malej fontánky (obrázok vpravo). Podobne je zobrazovaný i plač detský, alebo nepodmienený (napr. ak sa niekto len pretvaruje). V prípade skutočných emócií je však vykreslený nanajvyš reálne. Plač je v Anime veľmi častým javom a určite ste sa s nim už stretli...

 Veľké oči, ktoré sú charakteristické pre Anime a Mangu, poskytujú veľkú škálu možností mimického vyjadrenia. V prípade, že sa oči postavy zmenšia na maličké žmurkajúce bodky, bude sa pravdepodobne jednať o stav „nechápania”, alebo prekvapenia.
Oči veľké, s chvejúcimi sa zreničkami, sú naopak charakteristickým zobrazením zamilovanej situácie.

Uvedené mimiky sú len nepatrný vrchol ľadovca. V Anime sa s nimi stretávate skoro na každom kroku. Špeciálne spomeniem jednu romantickú komédiu Kareshi Kanojo no Jijou (v skratke Kare Kano, alebo KKNJ), ktorá obsahuje neuveritilné množstvo týchto situácii. V žiadnej inej Anime som nevidel tak úžasne prepracované émocie postáv ako tu. Romantické typy a milovníci bláznivých situačných komédii si ho nemôžu nechať újsť.
Žádné komentáře
 
WTF 08